Lohjan Moo Do yhdistyksen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lohjan Moo Do ry
Y-tunnus: 3057633-4
Kotipaikka: Lohja

2. Yhteyshenkilö

Mikko Niemi, pj
info@lohjanmoodo.fi

3. Rekisterin nimi

Tämä seloste koskee seuraavia yhdistyksen rekistereitä:

  • Verkkosivuston keräämät tiedot
  • Yhteydenottolomake

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja tallennamme tietoa nykyisiin asiakasuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien asiakkuuksien tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.

Käytämme kerättyä, yksilöityä tietoja ja anonyymejä tilastoja verkkopalvelumme kehittämiseen, yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen, sähköposti- ja markkinointiviestintään sekä mainonnan kohdentamiseen.

Yhteydenottolomakkeella keräämme tietoa tahoilta, jotka haluavat olla meihin yhteydessä. Näitä tietoja käytämme mm. kursseille ilmoittautumiseen, liikuntalippujen myymiseen tai muuhun asiointin mitä yhteydenotto voi koskea.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
  • Yhteydenottolomakkeen kautta kerättävät tiedot
    • Nimi
    • Sähköpostiosoite
    • Aihe ja viesti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme verkkopalvelumme kautta sekä yksilöivää henkilötietoa että anonyymejä tilastoja verkkosivustovierailuista.

Yksilöityä henkilödataa keräämme yhteydenottolomakkeen kautta.

Käytämme verkkopalvelussa evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja jatkuvan palvelukehityksen.

Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön. Huomaathan, että tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalvelun toimivuuteen.

7. Anonyymi verkkoanalytiikka

Verkkosivumme ei kerää verkkoanalytiikkaa.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta, myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille emmekä EU tai ETA alueiden ulkopuolelle.

Lohjan Moo Do ry on Lohjan Itsepuolustuskoulu ry:n jäsen. Tietoja voidaan käsitellä molempien yhdistysten toimesta.

9. Tietojen suojauksen periaatteet

Kaikkien kerättävien tietojen käyttö on suojattu ulkopuolisilta henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan Lohjan Moo Don hallituksen jäsenet sekä vetäjät, joiden toimenkuva vaatii tietojen käsittelyä.

Säilytämme tietojasi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.